Welkom bij Tandartspraktijk Vos

Coronavirus

In verband met het coronavirus zijn wij beperkt open voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Als u nu of in de periode tot aan de afspraak op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak uit te stellen.

• Heeft u nu corona?

• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?

• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

• Bent u in thuisisolatie?

• Bent u ouder dan 70 jaar?

• Heeft u een chronische afwijking of een aandoening waardoor uw afweer verlaagd is?

• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Als uw antwoord op één van deze vragen ja is verzoeken wij u de afspraak uit te stellen.

Bij twijfel kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk, tel. nr.: 0297-342610.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol, de dispenser bevindt zich tegenover de deur naar het trappenhuis.

We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.

• U hoeft zich niet te melden bij de tandartsbalie, u kunt direct plaats nemen in de wachtkamer.

• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.

• U kunt gebruik maken van het toilet maar na het handenwassen dient u nogmaals.

   uw handen te reinigen met handalcohol.

• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Toeslag voor extra maatregelen in verband met SARS-CoV-2:

U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus brengen wij een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening. Als u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar in sommige gevallen vergoed. Voor patiënten tot 18 jaar wordt dit bedrag door de basisverzekering vergoed.